Bulgaria Stock Exchange Trading Market Sofia Hours Schedule

Bulgaria stock exchange Sofia stock market. Sofia Bulgaria stock market trading hours time not 24 hours. BSE Sofia stock exchange schedule business days. Trade in Sofia stock trading:
  • Bulgaria stock trading schedules opens: Monday to Friday
  • Bulgaria exchange trading hours time: 9.20am-1.45pm
  • Bulgarian stock exchange time closes: Bulgaria holidays.
Stock trading Bulgaria vs Budapest stock exchange top markets. Trade in Sofia schedule market trading exchange stock Bulgaria.

No comments: